Een coaching traject is maatwerk. Aangezien ieder persoon andere aandachtspunten heeft kan ik niet van te voren inschatten hoelang we nodig hebben. Vandaar dat ik voor het kennismakingsgesprek een tarief hanteer van € 30,- per uur *. Deze kosten vervallen indien u mij als budgetcoach in dienst gaat nemen.

Een afspraak kan tot 24 uur vooraf geannuleerd worden, bij annulering binnen 24 uur zal de afspraak alsnog gefactureerd worden.

Voor alle verdere werkzaamheden hanteer ik een tarief van € 55,- per uur *

Steeds vaker zijn financiële instellingen en werkgevers bereid de kosten (of een gedeelte daarvan) voor u te betalen. Vraag hierna bij uw werkgever of financiële instelling.

Bovendien wil ik u erop wijzen dat mijn inzet zich in bijna alle gevallen terugverdiend, door de besparingen die gerealiseerd gaan worden.

Bij meer dan 10 kilometer reisafstand tussen mijn adres en het adres van de cliënt, dan wel het adres waar cliënt en budgetcoach elkaar treffen voor de afspraak, wordt er € 0,19 per kilometer in rekening gebracht.

* Er zal geen BTW in rekening worden gebracht ivm de K.O.R. regeling