Budgetcoach traject

Een volledig Budgetcoach traject bestaat gemiddeld over 3 huisbezoeken en kantoorwerk van de budgetcoach. Indien nodig zal er nazorg plaatsvinden.

Huisbezoek 1:  Intake gesprek (ongeveer 1uur.)

Het intakegesprek, hierin gaan we kennis maken. U geeft uw hulpvraag aan, dan krijgt u uitleg over de werkwijze van mij als budgetcoach. Maar we gaan vooral kijken of ondersteuning door een budgetcoach haalbaar en verantwoord is.

Als Budget coaching voor u een optie is en u ook graag door mij ondersteund wilt worden, zullen  we de overeenkomst doornemen en ondertekenen.

Huisbezoek 2: Hulp fase  

  • Hier gaan we de administratie uitzoeken en indien nodig een nieuwe thuisadministratie opzetten.
  • We maken  een maandbudget van de huidige financiële situatie, en bepalen de aflossingscapaciteit.
  • Kijken of er mogelijkheden zijn tot besparingen en/of het genereren van meer inkomen (Denk daarbij aan het opzeggen van Abonnementen, energierekening verlagen enz.)
  • Ook gaan we de door de schuldeisers opgegeven vorderingen doornemen en met het door de budgetcoach opgezette concept aflosplanning bespreken. 
  • Indien de aflosplanning akkoord is bevonden, zal de budgetcoach het voorstel uitbrengen aan de schuldeisers.
  • we gaan na of er mogelijkheden zijn tot, toeslagen aanvragen, meer uren werken enz.
  • we bespreken de toekomstwensen en het stellen van een (haalbaar) doel.

Indien er schulden zijn, worden de schuldeisers na dit bezoek aangeschreven door de budgetcoach voor een recente opgave van de openstaande vorderingen. Zodra alle schuldeisers hebben gereageerd wordt er  een concept aflosplanning gemaakt.

Huisbezoek 3 : Toekomstplan

Bij deze afspraak zullen we het traject gaan afronden. De nieuwe financiële situatie bespreken, hoe om te gaan met het nieuwe budget, de aflosplanning, tips, advies en evaluatie.

Nazorg

Hoelang nazorg nodig is en waar deze uit zal bestaan, is afhankelijk van de zelfredzaamheid van de cliënt, de mate van de financiële problemen, de complexiteit van de oplossingen, medewerking schuldeisers, etc.

Langere ondersteuning

Ik als budget coach biedt niet alleen de korte doelgerichte trajecten aan zoals hierboven omschreven, maar ook ondersteuning voor langere periode. Ieder kwartaal kom ik als coach even bij u langs om samen met u de administratie door te nemen en zo eventuele problemen te ondervangen. Dit kan voor onbepaalde tijd, maar ook bijvoorbeeld voor een jaar, totdat u (weer) zelfredzaam bent.